Home > Het voorkómen van een beroerte

Het voorkómen van een beroerte

Een beroerte is niet echt te voorkómen, maar de kans erop kan wel enigszins verkleind worden. Een belangrijk aspect hiervan is het tegengaan van slagaderverkalking. Veel bewegen, niet roken, weinig alcohol drinken, gezond eten. Gezond leven dus.

Overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte, een te hoog cholesterolgehalte en hart- en vaatziekten zijn risicofactoren. Met het tegengaan van overgewicht, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte, kunnen er dus risicofactoren weggenomen worden.

Preventie door middel van een operatie

Na een beroerte wordt er vrijwel nooit geopereerd, omdat schade aan hersenweefsel in principe onherstelbaar is. Na een TIA of na een beroerte waarvan de verschijnselen na langere tijd (vrijwel) geheel verdwenen zijn, kan soms preventief geopereerd worden. Dit gebeurt als een vernauwing in de halsslagader de oorzaak van de TIA of beroerte was. Deze vernauwing kan dan in principe weggenomen worden en aldus kan de kans op een nieuwe beroerte worden verminderd.

Preventie met stollingsremmers

Na een eerdere beroerte, vaak een TIA, kan door het voorschrijven van een lage dosis aspirine het stollingsvermogen van het bloed worden verminderd. Hierdoor wordt de kans op een volgende beroerte verminderd.

Ook kan clopidogrel (Plavix) voorgeschreven worden om het risico op vorming van bloedstolsels in verkalkte bloedvaten (slagaders) te voorkomen. Dit werkt dus ook preventief tegen een hartaanval en beroerte. Clopidogrel werkt net als aspirine (acetylsalicylzuur) op de bloedplaatjes, maar volgens een iets ander principe. Een bloedplaatje is een heel ingenieus onderdeel van het bloedstollingssysteem en het heeft een aantal wegen waardoor het zijn functie kan uitoefenen. Aspirine werkt op één weg en blokkeert die. Dan zijn er nog drie, vier andere wegen over. Clopidogrel blokkeert weer een iets andere weg.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen waarbij clopidogrel wordt gecombineerd met aspirine (acetylsalicylzuur). Bij hoog-risicopatiënten zoals patienten die pijn op de borst of een hartinfarct hebben gehad is de behandeling dan nog effectiever. Verder kan clopidogrel een goed alternatief zijn voor mensen die niet tegen aspirine kunnen, doordat zij bijv. maagklachten krijgen op aspirine of overgevoelig zijn voor aspirine.

Bloeddrukverlagende medicijnen

Omdat hoge bloeddruk de kans op een beroerte verhoogt, kunnen aan hoge bloeddruk-patiënten bloeddrukverlagende medicijnen gegeven worden. Hierdoor wordt de kans op een beroerte verkleind.

Cholesterolverlagende medicijnen

Een hoog cholesterolgehalte verhoogt ook de kans op een beroerte. Cholesterolverlagende medicijnen kunnen derhalve gegeven worden om zo het cholesterol omlaag te brengen en daarmee de kans op een beroerte.