Home > Signalen voorafgaand aan een beroerte

Signalen voorafgaand aan een beroerte

Voorafgaand aan een beroerte, is er in 20 tot 30% van de gevallen sprake van kortdurende uitvalsverschijnselen in de hersenen. Deze kunnen zich uiten in de volgende symptomen:

  • dubbelzien
  • blindheid aan één van beide ogen
  • wartaal praten, moeilijk praten
  • evenwichtsproblemen, duizeligheid, gebrekkige coördinatie van armen en benen
  • een afhangende mondhoek en/of een scheef gezicht

Vaak duren deze symptomen korter dan 20 minuten en verdwijnen ze binnen een dag weer. In dat geval is er sprake geweest van een TIA, een voorbijgaande beroerte dus. Een TIA kan echter een belangrijke voorbode zijn van een hersenbloeding of herseninfarct (de ‘echte’ beroerte).

De FAST-test

De FAST-test (Face Arm Speech Test) is een snelle test om een beroerte bij iemand te herkennen. Hieronder staat aangegeven hoe u deze test uitvoert:

  • Face (gezicht): vraag aan de persoon om te lachen of de tanden te laten zien. Als de mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt, kan dit duiden op een beroerte;
  • Arm (arm): vraag aan de persoon om beide armen op te tillen en voor zich uit te strekken met de binnenzijde van de hand naar boven. Als een arm wegzakt of rondzwalkt kan dit duiden op een beroerte;
  • Speech (spraak): vraag aan de persoon of aan omstanders of er verandering in het spreken zijn opgetreden. Als de persoon onduidelijk begon te spreken of niet meer uit de woorden kon komen, kan dit duiden op een beroerte;
  • Time (tijd): het is belangrijk om bij één of meer signalen zoals hierboven beschreven, de tijd van aanvang van de verschijnselen te onthouden en door te geven aan de huisarts of aan 112. Dit is van belang voor de behandeling.

Als zich minimaal één van deze bovenstaande verschijnselen voordoet, dan moet u direct handelen en 112 bellen. Hoe eerder een beroerte behandeld wordt, hoe meer kans op herstel! Geef ook door aan 112 hoe laat de verschijnselen begonnen.